Hyrdetræning / Sheepherding


Jeg har prøvet at træne med mine hunde på får. Det er helt fantastisk at se hundene arbejde med deres instinkter uden at det er noget vi har lært dem. De arbejder på deres instinkt allerede første gang de prøver at stå over for en fåreflok og de ved hvad det drejer sig om. Problemet er ikke at få dem til at arbejde men at overbevise dem om at det ikke kun er deres får men at jeg som hyrde skal bestemme hvornår der foregår det ene eller det andet.

Derfor trænes på en lille flok får i en Roundpen. Det er meningen at hunden skal kunne alle de grundlæggende kommandoer og adlyde dem godt før man træner på de løse får. De skal kunne være i balance med hyrden, dække af på kommando og følge hyrden til den får besked om at hente fårene. Det kræver en masse lederskab for at man kan få hunden til at forstå at den skal holdes tilbage i sin lyst til at følge instinktet og at det er hyrden som bestemmer farten.

Jeg har fået taget nogle billeder af træningen fra de første træningsdage som jeg viser her. Jeg håber på at der kommer flere efterhånden som udviklingen sker til jeg får hundene klar til en prøve.


I have started on a new sport with my dogs, sheperd training. It is amasing to see the dogs work with there instincts without us teaching them first. They work on there instincts from the very first time they stand before a herd of sheeps and they know what it is all about. The problem is not to make them work, but to convince them that it's not there sheeps alone, but I as a sheperd decides when things happens.

In the beginning all training are starting with some sheep in a roundpenn. The dog has to know all the basic commandoes and obay them well before you train on free sheeps. They have to be in balance with the sheperd, lay down on command and follow the sheperd before it is ordered to get the sheeps. It needs a lot of leadership to get the dog to understand that it has to be held back from its need to follow the instinct and that the sheperd decides the speed.

I have had some photos taken from the first training days which I am showing here. I hope there will be more as the developement takes place untill I get the dogs ready for a test.

   

   


Elanie som arbejdende hyrdehund / Elanie as a working sheepdog

   


Jeg vil så gerne der ind!

 

 


Det er altså min tur nu!


Skal jeg stå her og vente?

   


Det går jo som en leg/
This is fun, I like it!
   
   
   
   


Nala som arbejdende hyrdehund / Nala as a working sheepdog

   
 


   


Hallo kan i så flytte jer! / Hi you sheep - move!

 
   


Aura til instinktprøve/ Does she have any instinkt