Dagbog /Diary for R-kuldet/R-litter
"DE FANTASTISKE 4, THE FANTASTIC 4"

13.09.2010 Så kom videoen af hele Rashis mentalbeskrivelse også på hans resultatside og kan ses under alle billederne 

Video of Rashis mentaldescription can be seen on his page "Results"

28.08.2010 Rania, Rashia og Rashi har gennemgået mentalbeskrivelsen i dag og de klarede sig rigtigt godt hver i sær. Det var en dejlig dag hvor solen skinnede fra morgen til aften uden det var for varmt for hundene. Rania havde smidt al sin pels så hun kunne sikkert godt klare mere varme ;o)
Vi er super glade og taknemmelige for at vores hvalpekøbere kommer til de undersøgelser vi gerne ser udført på vores opdræt så vi kan få belyst sundheden i de hvalpe vi levere. Rakira bor jo i Finland så derfor deltog hun ikke men vi håber hun snart deltager i en test i Finland så hele kuldet er mentalbeskrevet. Rashia og Rashi har desuden deltaget i et lille forsknings projekt på Den veterinære landbohøjskole hvor de vil undersøge om der er forskel på resultatet af en HD/AD fotografering når den udføres i 1 års alderen og i 2 års alderen. Der deltog ialt 10 hunde og det ser foreløbig ud til at begge har fine hofter og albuer. Næste år kommer det endelige resultat og vi venter spændt.

Rania, Rashia and Rashi have all gone through the mentaldescription today and they did really well each one of them. It was a lovely day with sun from morning till evening without being too hot for the dogs. Rania had lost all her fur so she could probably do with a little more heat ;o) We are really happy and thankful that our buyers attend to these examinations, that we prefer to see our dogs go through so we can get to know the health of the pups we deliver. As you may know Rakira lives in Finland so she didn't participate but we hope she'll participate in a test in Finland soon, so the entire litter is mentaldescribed. Besides that, Rashia and Rashi have been participating in a small examination project at the Veterinarian Landbohøjskole where they will examine whether or not there's a difference in the results of a HD/AD test when it's performed at the age of 1 and 2 year. A total of 10 dogs participated and so far it looks like they both have great hips and elbows. Next year we will get the final result and we're waiting with exitement.

11.07.2010 Vi har haft hvalpedag hvor Rania og Rashia deltog sammen med 4 hvalpe fra Z-kuldet. Vi øvede Rally lydighed og ringtræning og vi fik snakket og hygget os med mad og drikke. Vejret var fantastisk så ikke en gang det kunne vi klage over. 
Rania og Rashia har været på Verdensudstilling i Herning. Det var en lang dag med rigtigt mange udenlandske hunde. Rania og Rashia opførte sig som om det var det mest naturlige i verden at være et så overfyldt sted med mange mennesker og hunde. De var rigtigt gode til at blive fremvist i ringen og klarede sig virkelig godt når man tænker på det er første gang de er deltagere hvor det virkelig gælder noget. Begge fik et godt resultat så vi kan kun være stolte og tilfredse. Stort tillykke til begge tøserne. 

We’ve been hosting a puppy-day where Rania and Rashia participated along with 4 puppies from the Z-litter. We practised Rally and show-ring training and we got to chat and have fun with lots of food and drinks. The weather was amazing so not even that could we complain about.
Rania and Rashia have been to the world show in Herning. It was a long day with a lot of foreign dogs. Rania and Rashia acted as if it where the most natural thing to be in such a crowded place around so many people and dogs. They where really good at being presented in the ring and did really well knowing this was their first time participating in something that really counts. Both got a good result so we can only be proud and satisfied. Big congrats to both girls.

22.03.2010 TILLYKKE til de fantastiske fire med de 9 måneder i dag. Rania har sendt nye billeder som er i hendes galleri. Desværre har vi i dag fået besked på at udstillingen på Fyn er aflyst og der var ellers nogle fra r-kuldet som skulle deltage. Rashi skulle for første gang i manegen så det var en skam det ikke blev denne gang. 

Congratulation to The fantastic four. They are 9 month today. Unfortunately, the dogshow on Fyn is cancelled. Rashi was going to the ring for the first time but now it will not be so. 

12.03.2010 Hej Helle.
I mandags var Rashi til "unghundetjek " hos dyrlægen.
Han vejer 26 kg og er sund og rask. De kunne ikke måle hans højde præcis men han er ca. 60 cm høj. Dyrlægen mente først at han var for fed men konstaterede under tjekket at hun kunne mærke hans ribben, så det der gør ham firkantet ,er pels.Det blev også konstateret under loppetjekket. Pels, pels og mere pels- ingen loppe med respekt for sig selv vover sig ind i det pelsværk! Han var selvfølgelig loppefri.
    Undersøgelsen omfattede flg:
Almenstatus
Bevægelsesapperat
Mave-tarm system
Hud-og hårlag
Hjerte og kredsløb
Åndedrætsorganer
Navlested
Urin-og kønsveje
Øjne
Ører
Tænder
Alt var i normal tilstand.
Tandsættet meget fint- ingen underbid selvom han ikke var stolt af at vise det frem. Det træner vi meget nu. Vi skal ikke have knurren af dommeren. Vi har ferie i denne uge og har brugt en del tid på ture med hundene .
    Beklager jeg har målt så meget forkert mht. vægt og mål på Rashi, men jeg skrev også at jeg var usikker på resultaterne.
Jeg har det godt med at jeg har en sund og helt igennem rask unghund med alt intakt og det tror jeg også glæder dig.
Vi håber at høre når du får hvalpe. Glæder os til at møde dig til udstillingen.
Store knus til jer alle
Os 5 i Munkebo

Hi Helle
Last Monday Rashi went to a “youngdogcheck-up” at the vet.
He weighs 26 kilos and is healthy and well. They couldn’t get an exact measurement of him but he’s approx. 60cm tall. At first the vet thought he was too overweight but stated during the check-up that she could feel his ribs, so what makes him square, is fur. It was also noted during the flee check. Fur, fur and more fur- no flee with self respect would dare to enter that jungle of fur! He had no flees of course.
The check-up included the following:
Overall condition
Movement ability
Stomach & Gastrointestinal system
Skin & hair
Heart & blood circuit
Breathing organs
Navel area
Urine- & genital ways
Eyes
Ears
Teeth
Everything was in normal condition.
Teeth looked very nice- no undershot jaw though he wasn’t proud to show it off. We train that a lot now. We won’t have any snarling at the judges. We’re on vacation this week and have spent a lot of time on trips with the dogs.
Sorry I messed up on the weight and height measurements on Rashi, but I did write that I was unsure about the results.
I feel good having a nice and all the way through healthy young dog with everything intact and I’m sure it makes you happy too.
We hope to hear when you have puppies. Looking forward to meet you at the show.

Big hugs to all of you.
The 5 of us in Munkebo

 

24.02.2010
Hej Helle.
Rashia er nu 54 cm i skulderhøjde og vejer ca. 22 kg.
Vi har været på camping i Rebild, midt i Rold skov, i vinterferien. Der var en halv meter sne, da vi kom, og der kom omkring 20 cm mere mens vi var der.
Rashia synes at bundløs sne er ualmindeligt pragtfuldt, Aslak synes det er træls, så han endte med at sætte sig op på Andreas' kælk:-)
Rashia testede sin pels ved at springe i Store Blåkilde og svømme tværs over, hun blev så fin som et pindsvin, med strittende istapper over hele kroppen. Det inderste pels var dog tørt og varmt, det må være dejligt med sådan en ulden badedragt!
Jeg sender nogle billeder fra ferien med.
 Held og lykke med tævekuldet, det bliver spændende at se, hvor mange de bliver:-)
 Knus fra os alle i Esbjerg
Hi Helle.
Rashia is now 54 cm in shoulderheight and weighs around 22 kilos.
we've been camping in Rebild, in the middle of Rold woods, during the winter holidays. There was a ½ meter of snow when we arrived and another 20 cm fell while we where there.
Rashia thinks that bottomless snow is absolutely wonderful, Aslak thinks it's a bother, so he ended up sitting on Andreas' sledge :-)
Rashia had to test her fur by jumping into Big Blåkilde and swim across, she became pretty as a hedgehog, with pointing icycles all over her body. the fur underneath was still dry and warm though, it must be nice with such a fuzzy bathing suite!
I'm sending you some pictures from the vacation.
Good luck with the female litter, it will be exciting to see, how many will come :-)
Hugs from all of us in Esbjerg

 

23.02.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej Helle.
Rakiras mor ved ikke hvad hun beder mig om! At veje og måle den Rashi-loppe kræver sin kvinde.
Han måler ca. 56,5 cm og vejer 23,1 kg. Det er ganske godt gået af en 8 mdr. hvalp. Til gengæld tror jeg at jeg har tabt 2 kg ved at få foretaget de to mål på Rashi.
Jeg får tjekket hans vægt og mål hos dyrlægen 8/3-Rashi skal til unghunde-eftersyn. Så får I den præcise vægt og mål.
Håber I alle har det godt.
KNUS Rashimor og familie. 

Hello Helle
Rakiras
mum has no idea what she is asking of me! To weigh and measure that Rashi-shrimp takes a lot. He measures approx. 56,5cm and weighs 23,1 kilos. That’s pretty well done for an 8 months old puppy. I however may have lost 2 kilos just by trying to do those measurements on Rashi. I am having his weight and measures checked at the vet on March 8th – Rashi is having his young dog-check. Then you’ll get the exact weight and measures.
Hoping you are all well.
Hugs Rashimum and family.

Hej Helle
Her går det også godt, Rania æder stadig lort med velbehag, når hun kan se sit snit. Man skal være hurtig med at samle op ellers æder hun det næste gang hun kommer ud. Jeg har talt med dyrlæger og HO og de siger det er en dårlig vane. Så vi håber snart den dårlige vane forsvinder.
Rania vejer 24 kg og måler 58 cm i skulderhøjde. Jeg kan forstå at hun er GIGANTEN. Jeg kan huske da vi var oppe hos Jer og kigge hvalpe, der var det Rania, der åd sig tyk og fed og hun er stadig glad for mad , og så æder hun det jo 2 gange.(øøhh...!)
Rania er ikke kommet i løbetid endnu.
Det er faktisk meget sjovt at læse de andres beskrivelser . Der er da godt nok mange fællestræk. Bla. det  bjørne- pels, lærenem,  kommer når jeg kalder,  god appetit,  og trækker i snoren når vi går tur. Og det er jo ikke for at trække, men når Rania går så går hun og så må jeg bare følge med. Det kan godt være et lille problem, når det er så glat som det er for tiden. Så øver vi i at "vente" og det er hun rigtig god og flink til. Hun elsker at løbe i sneen men hendes kammerat Benji er skadet for tiden med dårlig pote pga. salt, så det er rigtig rigtig øv. Vi glæder os også til at vejret bliver bedre eller varmere i hvertfald. 
Kærlig hunde hilsner Rania og Mie

Hello Helle
Things are going well here too, Rania still eats poop with joy, whenever she sees a chance to it. You have to be quick about picking it up or she will eat it the next time she gets out. I have talked with the vet and HO and they say it’s a bad habit. So we’re hoping this bad habit will soon pass.
Rania weighs 24 kilos and measures 58 cm in shoulder height. I understand she is the GIANT. I remember when we visited you to see the puppies, back then, Rania was the one who ate until she was round and fat and she still loves food, she eats it twice as well. (uhmm…!)
Rania has not been in heat yet.
It’s actually quite amusing to read the others descriptions. There sure is a lot of similarities. Like the bear-fur, learning easy, comes when called for, good appetite and pulls in the line when we go for a walk. It’s not because she wants to drag me, but when Rania walks she walks and I can only follow. It can be a slight problem when it’s as slippery outside as it is now. So we practise “waiting” and she’s really good and nice to do so. She loves to run in the snow but her buddy Benji is currently injured with a hurt paw caused by road salt, so that’s a downside. We’re looking forward to the weather getting better or at least warmer.
With doggy love Rania and Mie

 

22.02.2010 Tillykke med de 8 måneder til hele R-kuldet. / Congratulation to the R-Litter. They are 8 month old today. 

Nyt fra Rakira / News from Rakira:

Hej Helle

Undskyld at det har taget så lang tid at svare og at du ikke har hørt fra os i lang tid. På denne tid af året har jeg så travlt på arbejde og er for  træt om aftenen til at gå til computeren og min netforbindelse er meget usikker.
Kira er bare fin :) Hun er sådan "en stor pige" allerede. Hun vejer omkring 18 kilo og er ca. 55 cm høj. Hun er ikke startet øbetid endnu.
Vi har gået til hvalpe træningsprøve og er nu startet på næste niveau. Kira er meget ivrig for at gøre de ting hun skal der, fordi hun er så grådig med mad. 
Vi har ingen problemer med at kalde hende til os når vi går i skoven hvor de begge er fri. Kira er meget opmærksom på at hun kan se mig hele tiden og kommer for at tjekke om jeg er blevet ladt tilbage. En fornøjelse at have sådan en hund! Hun er kun døv når hun leger med nogle hundevenner i skoven... de er så alle døve :)
Til nytår gik det godt, Kira var overhovedet ikke bange, måske hjalp det at Oona også var så rolig. Vi har gået nær militærbanen, så hun hører forskellige skud lyde.
Kira er en lille smugle ivrig og trækker i linen når vi går tur men vi træner på at hun ikke skal det.
Vi vil prøve at mødes med Erja, så hun kan se på Kira (tænder, bevægelser, ect.), men denne vinter har været så forfærdelig (kold og snefuld) så vi har været hjemme ...men forhåbentlig kommer foråret snart!
Vi vil prøve at komme til nogle udstillinger sidst på sommeren. Vi har her i Finland vores specialudstilling SBPKY for Belgiske Hyrdehunde i Lathi Juli.
Her er nogle få nye billeder..stadig i sne.
De bedste ønsker for Aura og hendes sidste graviditets uge.
Kærligst Kira & Co

 
Hi Helle!
And SORRY that my answer took so long and you haven`t heard about us for a long time; In this time of a year I`m so busy at work ->too tired in the evenings to do anything else in computer and also my netconnection is so uncertain.
Kira is just fine :D She`s so"big girl"already. She weights about 18kg and is about 55cm tall/high. Heat has not started..yet.
We went in puppy obedience cource and now moving on to next level. Kira is very anxious to do things there, because she so greedy for food.
We have no problems with calling her back; walking in the woods, where there both are free; Kira is very strict that she sees me all the time
and comes to check if I`m left behind. Pleasure to have such a dog! She`s only deaf, when she`s playing some dogfriends in the woods..they
all are deaf then ;)
New Year went well, Kira wasn`t afraid at all. Perhaps it helps, that Oona is so calm also. We have been walking near army, so she hear different shooting voices.
Kira is a little bit eager to pull, when we are walking with leash. But we are training, that she wouldn`t do that.
We try to see Erja, so she can look Kira(teeth,movements etc), but this winter has been so AWFUL(cold and snowy),so we have stayed at home...but hopefully spring comes soon!
We try to go some dog show..at the lates in summer. We have here in Finland our specialty show of SBPKY for belgian shepherd dogs in Lahti July.
Here is few new pictures..snowy still.
Best wishes for Aura and her last weeks in pregnancy!
Love Kira&co.

14.02.2010 Rashia og Rania er tilmeldt World Winner Show i juni 2010 og Rashi er tilmeldt SBH udstilling i April. 
Rania, Rashia og Rashi skal til mentalbeskrivelse den 28. august 2010 i Mørkøv.

Rashia and Rania are signed up for the World Winner Dog Show in June 2010 and Rashi is signed up for the SBH dog Show in April. 
Rania, Rashia and Rashi are participating in the mental description on the 28.th of August 2010 in Mørkøv.

12.02.2010 Hej Helle og familie.
Jeg fik din søde SMS for længe siden! Undskyld jeg ikke har svaret.
Stort tillykke med hvalpesituationen. Vi er spændt på hvordan det går-hvor mange børn hun får.
Nauri er igen OK. Rashi er altid OK. Han er startet på D-holdet. Vi har prøvekonkurrence d.7.marts. Den rigtige prøve har vi i juni. Jeg er glad for at det ikke "gælder" lige nu. Rashi er stadigvæk meget glad for træning, men jeg tror han er kommet i forpubertet. Han husker faktisk ingenting! Han nærmer sig også de 8 mdr, som kan være et problem. Han er stadigvæk en "prinsebasse" og vi kan simpelthen ikke blive vrede på ham -men han er en BØRSTE. En skøn BØRSTE.
    I DCH træner vi "rundering" , " frit søg". spring, lineføring, stå, sit og dækøvelser. Han er rigtig god , men de sidste to gange har hans hukommelse svigtet. Det skal nok blive godt igen. Til gengæld er han super i frikvartererne. De bliver udnyttet 100 %.
   Er der nogen krav til halsbånd til udstillingen i april? Er der noget specielt jeg skal træne med ham ud over at vise "tangenter"?
Jeg er meget spændt på hvad dommeren synes om min prins- han er utroligt pelset. Han ligner en sort bjørn og er derfor fuldstændig firkantet! Han er jo heller ikke mager under alt sit tøj. Rashi er madglad-meget endda. Jeg prøver på at styre madglæden-men føler at han altid er et skridt foran mig.
    Han er min prins- han lægger armene (forbenene) om min hals og kysser mig når jeg kommer fra arbejde. En sådan kærlig modtagelse kan selvfølgelig ikke ignoreres.
VI ER FULDSTÆNDIG FJANTEDE MED DEN HUND.
Mange knus til dig og hele familien.
Britta
10.01.2010 Jeg har skrevet til hvalpene for at høre lidt om hvordan det går og blandt andet spurgt om der er problemer med træningen og særligt indkald som for nogen kan være et problem. I dag kom der svar fra Rashi og Rania.

I’ve been writing to the puppies to hear how things are going including asking if they’re having any problems with training and especially calling them back, which for some can be a problem. Today I got an answer from Rashi and Rania.

Hej Helle. 
Rigtig Godt Nytår til jer alle. Vi er også kommet roligt ind i det nye år. Rashi tog skyderiet som "en mand", du ved, først på aftenen hvor der var spredt skyderi omkring os kæftede han op for at skælde dem ud. Senere da fyrværkeriet blev mere konstant, lagde han sig til at sove. Hans reaktion smittede heldigvis af på Nauri som så også lagde sig, meget lyttende, men meget rolig. De seneste år har Nytårsaften rent ud sagt været et helvede for den stakkels hund der halsende nærmest gik på væggene og hang om halsen på os som en pelskrave. Så vi havde for første gang i mange år en god Nytårsaften.
Som svar på dit spørgsmål om jeg kan kalde Rashi til mig eller om han har stik af tendens: Han er, akkurat som Joker var, meget førerfikseret. Han kommer HVER gang jeg kalder. Selvom han er optaget af leg med andre hunde eller andet sjovt er han ikke i tvivl om hans plads er ved min side når jeg kalder. Hvis han er så langt væk at jeg ikke kan råbe ham op , har jeg hundefløjten - den lyd kender han og han vender omgående. Almindeligvis er det nok at gå den anden vej - han er ved min side med det samme. En sand fornøjelse at have sådan en hund!
Jeg har haft problemet med Nauri. Faktisk hver gang han blev sluppet løs - inden vi så os om havde han forladt sognet!!! Da vi havde Joker var det lidt nemmere. Vi sagde bare til ham :"Find Nauri" .Kort efter kunne vi høre nogen ynkelige hyl - det var Joker som afklapsede desertøren på stedet. Derefter kom stolte Joker og efter ham Flovmand. I de år efter Jokers død har vi ikke kunnet slippe Nauri og regne med han kom når vi kaldte. Som regel var han " helt væk fra vinduet".
Nu hvor han bliver luftet sammen med Rashi er han blevet mere lydig. Måske er det for ikke at gå glip af de godbidder som automatisk udløses - Rashi skal i hvertfald ikke have hans andel! Jeg ved det ikke ,men han er blevet mere lydhør de seneste måneder.
Nu må jeg hellere slutte mailen - Rashi har været og skubbet til mig flere gange. Det er jo søndag - vi skal til hundetræning kl.9,00. I den kulde lille Rashi!
Mange knus fra os alle fem.
Britta

Hello Helle.
Happy New Year to all of you. We too entered the new year peacefully. Rashi took the shooting like “a man”, you know, early in the evening when there where only single shootings he had to yell at them. Later when the shooting intensified, he laid down to sleep. His reaction luckily rubbed off on Nauri who also laid down, listening carefully, but very calm. The last couple of years, New Years Eve have pretty much been hell for the poor dog that, breathing heavily, ran on the walls and hang around our necks like a fur collar. So for the first time in many years we had a nice New Years Eve.
To answer your question whether or not I can call him back: He is, exactly like Joker was, very leader-fixated. He comes EVERY time I call. Even though his busy playing with other dogs or with other fun stuff he has no doubt about his place being by my side when I call. If he’s so far away I can’t call him back, I use the dog whistle – he knows that sound and he turns around immediately. Usually it’s enough to just walk the other way – he’s by my side right away. A true pleasure to have such a dog!
I’ve had problems with Nauri. Actually every time he’s been let loose – before we knew he’d left the region!!! When we had Joker it was a little easier. We just said: “Find Nauri”. Shortly after we’d here some pathetic whining – that was Joker who’d punished the runaway on the spot. Then came proud Joker followed by an embarrassed Nauri. In the years after Jokers death we haven’t been able to set Nauri free and figure we’d be able to call him back. Usually he was “far away from the window”.
Now where he’s being walked along with Rashi he’s become more obedient. Maybe it’s so he won’t miss any of the treats that are automatically released – Rashi is definitely not getting his share! I don’t know, but he’s been more obedient the last couple of months.
I’d better end the mail now – Rashi’s been around and pushing me several times. It’s Sunday you know – we’ve got training at 9am. In that cold little Rashi!

Many hugs from all five of us.
Britta

 

Hej. 
Om hun har jagtlyst -  Ja, hun jager solsorte og hun gør meget af folk hvis og når hun kan se sit snit. Vi sørger for at hun kommer meget hvor der er mange mennesker, så hun kan vende sig til det. Altså byture hvor hun er med når min datter skal købe tøj og så. Det klare hun rimeligt og lægger sig ned og venter, Men hvis der kommer nogen gående enkel vis i mod os gør hun af dem og især børn er hun meget opmærksom på, dem vil hun gerne gø af. Jeg kan ikke rigtig finde ud af om det stadig er usikkerhed eller hva`??? Vi har øvet meget indkald og hvis hun lukker af bruger jeg den kaldeform du brugte da de var små...  ( lubbe,l ubbe, lubbe) Det kan hun ikke stå for og kommer med det samme. Men ellers er hun flink til at komme og jeg træner det flere gange når vi går tur , men jeg skal være på forkant hele tiden.. Hun kigger meget efter Bromme og hun affotografere alt hvad han gør. På træningspladsen er det ikke noget problem med indkald - kun hvis hendes kammerat Panther er der eller når hun skal gå ved siden af Hans Oles Binjii. Når de løber sammen er begge totalt døve men det er jo ikke fordi de vil stikke af :) Hilsen Mie og Rania

Hi.
If she likes to hunt – Yes, she chases blackbirds and she barks a lot at people if and when she sees a chance. We make sure she comes a lot in places with many people, so she can get used to it. You know trips to town where she comes along when my daughter needs to buy clothes and such. She handles that pretty well and just lies down and waits, but if a single person walks up to us she barks at them and especially children she keeps an eye on, those she likes to bark at. I can’t quite figure out whether it’s still insecurity or what??? We’ve been practising a lot of calling her back and if she ignores it I just use the way of calling you did when they where little… (lubbe, lubbe, lubbe) she loves that and comes straight away. But otherwise she’s very nice to come and I train it several times when we go for a walk, but I have to be precautious all the time.
She often watches Bromme and copies everything he does. At training it’s not a problem to call her back – only if her buddy Panther is there or when she’s walking next to Hans Oles Binjii. When they run together they’re both completely deaf but it’s not because they want to run away :)
Best regards Mie and Rania

21.11.2009 I dag har Rania og Rashia været på udstilling i Haarlev. Det var en rigtig god oplevelse. Begge tøser sprang mig om halsen så snart de så  mig og så blev jeg vasket over hele hovedet :) Sikke et gensyn - skønt når man ikke er helt glemt :o) Tøserne hyggede sig i hinandens selskab. Det var tydeligt at de også kunne kende hinanden. Vi var i en lille hal med en dårlig akustik, masser af andre hunde (også nogle der larmede voldsomt), stole og burer der blev flyttet rundt på og en masse fremmede mennesker. Der var intet af det der kunne få halen ned på de to damer og de var totalt upåvirkede af situationen. Det var så godt :) Jeg var meget stolt af mine "tøser". Begge opførte sig også eksemplarisk i ringen og der var ingen problemer med at vise tænder. De har begge en hel muldfuld nu af fine nye bisser. Pelsen er ved at blive skiftet så de er mest sorte på ryggen men de ser ud til at få en tyk og fyldig pels begge to. De havde ikke så tæt pels i hovedet lige i øjeblikket pga. pelsskifte eller som Rashias ejer, Tine siger. Hun er vokset fra sin pels og ønsker sig et par ørevarmere til de bare områder omkring ørene :) De fik begge en "særdeles lovende", altså et lyserødt bånd med hjem og begge fik en fin kritik af dommeren. Rania blev 2 bedste tæve baby og Rashia blev 3. bedste baby tæve i dag. Det har været helt fantastisk at få lov at se de to på slap line hele dagen. Mange tak til de to tøser  fordi I gad slæbe jeres nye familier med i dag. Næste gang håber vi at brormand også får mulighed for at slæbe sin familie med. Helle

Today Rania and Rashi went to a dog show in Haarlev. It was a really good experience. Both girls tackled me as soon as they saw me and then I had my entire face washed :) What a reunion – wonderful when you’re not completely forgotten :o) The girls had a great time with each others company. It was obvious they too recognised each other. We where in a small arena with bad acoustic sound, lots of other dogs (some really noisy ones too), chairs and cages that where moved around and a lot of strangers. None of it could bring down the tail of the two ladies and they where completely unaffected by the situation. It was really great :) I was very proud of my “girls”. Both behaved well in the ring as well and there was no problem showing teeth. They both have a mouth full of new teeth now. The fur is getting replaced so they’re mostly black on their backs but they seem to get a thick and fluffy fur both of them. They didn’t have that much thick fur on their head at the moment because of the change of fur or as Rashias owner, Tine says: She has outgrown her fur and wishes for some ear muffs to cover the naked areas around the ears :) They both received “særdeles lovende”,  meaning a pink ribbon and both received a nice critic from the judge. Rania was voted 2nd best female baby and Rashia was voted 3rd best female baby today. It’s been amazing to have been able to see the two of them walk the line all day. Many thanks to the two girls for wanting to bring your new families along today. Next time we hope your dear brother will get the chance to bring his family along as well. Helle

16.11.2009 Hej Helle og familie.
I går var vi på hundebanen som vi plejer søndag formiddag. Der var ingen træning -det vidste vi godt, men vi havde en aftale med Lady og mor Jette om at træne selvom trænerne lå brak efter festen lørdag i "hundehuset". Dog var der en træner som var vågen og han gav os lidt træning i ca.1/2 time med lineføring og spring. Ligesom jeg selv kunne vælge det. Der var en mere med som Lady og jeg ikke kender særlig godt - en brun labrador, som også elsker frikvarter med leg og løb som Lady og jeg gør!
Min mor tog et par billeder - forhåbentlig med "ører" og jeg håber Helle, at du kan se hvor smuk jeg er. Lady er desværre en puddel men fuld af sjov og ballade. Du vil synes om hende. Det gør jeg.
Herhjemme går det stille og roligt - for roligt! Nauri er rigtig sød ved mig ,ham elsker jeg højt. Han bliver aldrig sur når jeg bider i hans smukke hageskæg! Felix, den dumme kat er faktisk meget sjov. Han vil gerne slås, men når jeg bliver for vild, tager han handskerne af og smækker mig nogen på hovedet. Det gør AV!!!
Jeg skal lige sige at det er dejligt når Felix og jeg hygger i mors seng. Så "snakker" vi om mange hyggelige ting. Hans lille motor starter hver gang jeg prøver at kæle med ham. Mor siger han spinder, og det er fordi jeg er sød ved ham.
Nu vil jeg slutte - vi sender billeder fra i går på hundebanen. Den smukke krøllede hund er min kæreste Lady! Håber du kan lide hende, hun er bare skøn!
P.S. Der er også et billede af Felix og Nauri
Store knus fra Rashi og co.

Hello Helle and family.
Yesterday we went to the dog-track as per usual on a Sunday morning. There was no training – we knew that, but we had an appointment with Lady and mother Jette to train though the trainers where all ill from the party Saturday in the “dog-house”. However one trainer was awake and he trained with us a bit for aprox. ½ an hour with line-walking and jumps. Just the way I chose. There was another one with us that Lady and I didn’t know very well – a brown Labrador, who loves recess with playing and running just like Lady and I do!
My mum took a few pictures – hopefully with “ears” and I’m hoping Helle, that you can see how beautiful I am. Lady is unfortunately a Poodle but full of fun and games. You will like her. I do. 
At home things are quiet and calm – too calm! Nauri is really nice to me, I love him very much. He never gets mad at me for biting his pretty goatee! Felix, that stupid cat is actually quite amusing. He wants to fight, but when I get too wild, he takes off the gloves and smacks me on the head. It HURTS!!!
I just have to say it’s nice when Felix and I are getting cosy in mums bed. Then we “talk” about many great things. His little engine starts every time I try to cuddle with him. Mum says he’s purring and that it’s because I’m being nice to him.
I’ll be finishing off now – we’re sending pictures from yesterday on the track. The beautiful curly dog is my girlfriend Lady! Hope you like her, she’s just wonderful!

P.S. There’s a picture of Felix and Nauri as well.
Big hugs from Rashi and co.

12.11.2009 Rania og Rashia er tilmeldt SBH's juleudstilling i Hårlev den 21. november. Vi glæder os meget til at se dem igen. Den 26.06.2010 er der verdensudstilling i Herning og her håber vi alle 4 hvalpe kommer og deltager så de kan hilse på deres far som også vil komme.

Rania and Rashia are coming to the christmas  Belgian show in Hårlev, 21.11.2009. We are looking forward to see them both again. We hope all 4 pups will come to the world dog show in Herning next year at 26.06.2010. Their father will come too so they will have the possibility to meat him. 

11.11.2009 Så er Rashi's familie endelig kommet på nettet igen og der er kommet billeder. De er ikke helt nye og jeg ved ikke hvornår de er taget men vi venter spændt på der kommer flere. Han er stadig en bestemt herre men dejlig og super god på træningspladsen. Han er blevet bedste ven med Nauri og husets kat.

The family to Rashi are finely conected to the internet again. We have got photoes even though they are not quite new. We are looking forward to get some more soon. 

08.11.2009 Hi!
We have this winter first snow here in Finland...and Kira`s first experience also. And she was excited! Kira weights now about 14kg and some teeths has dropped. Here is few pictures...not so good...days are so dark and gloomy now, therefore it`s hard to get any good pics.
Regards
Kira&co
25.10.2009 Nye fantastiske billeder af Rania. 

New photoes of Rania

9,10.2009 Hej. Rashi er blevet vaccineret for sidste og 3. gang i dag. Han er helt kringeling, vejer 14,2 kg. Har tabt 4 tænder. Er super god til hvalpetræning. Han er en børste her hjemme, men en skøn hvalp som vi elsker overalt på jorden :). Hilsen Britta & Preben

31.08.2009

Hi!
And now the pic where I´m also :D finally. Pick the one you put on your homepage.
My summerholiday ended, so today Kira and Oona were all by them selves for the first time the whole day...8 hours! But it went well! But both  were really happy, when we get home. And today at last Oona was willing to play with Kira.
 T.Kaarina, Oona ja Kira

Hej
Nu endelig billedet hvor jeg også er på :). Vælg det du vil bruge til hjemmesiden.
Min sommerferie er slut, så i dag har Kira og Oona været alene hele dagen for første gang... 8 timer! Men det gik godt! De var begge meget glade da vi kom hjem. I dag var Oona endelig villig til at lege med Kira.
Kaarina, Oona og Kira

29.08.2009

Rania

Så har Rania deltaget i sit første show. Hun deltog sammen med to andre tævebabyer og en hanbaby på SBH kreds 3's uofficielle skue i Måløv i dag. Det gik rigtigt godt. Alle hvalpe opførte sig eksemplariske og Rania vandt både bedste baby blandt tæverne og bedste baby over hanhunden (som var dobbelt så stor og noget ældre :) og til sidst blev hun skuets bedste Baby men det var nemt for der var ikke andre :). Stort TILLYKE til Mie og Hans Ole med alle de fine præmier første gang I deltager i et Show med lille Rania. Vi glæder os allerede til I møder op igen til et nyt show :)

Rania has now participated in her first show. She participated along with two other female babies and one male baby today at SBH kreds 3's unofficial show in Måløv. It went really well. all puppies behaved really good and Rania won the title of both Best Female Baby and Best Baby beating the male (who was twice as big and older :) and last she became the shows best Baby but that was easy as she was the only one :). A big congratulations to Mie and Hans Ole for all the fine prizes on your first show with Rania. We are already looking forward to the next show :)

29.08.2009

Rakira

Hei!
Here is some more photos.We have been few days in our sommer cottage by the lake. Kira just runs to the water first time! She enjoys very much walking and playing in the shore. Kira also take a little trip in motorboat, which went very well. She just sat calmly on the boat.
She has get to know my brothes`s three dachshund. We went walking by the railway station, so she can hear the announcements, get use to noises ja meet people. And we have been visiting in my workplace at the army area. She charmed everybody :D and she didn`t mind at all about shooting noises. T.Kaarina, Oona ja Kira

Hej. Her er nogle flere billeder. Vi har været nogle få dage i vores sommerhus ved søen. Kira løb til vandet med det samme! Hun nyder meget at gå og lege ved breden. Kira var også på en lille tur i en motorbåd, hvilket gik rigtigt godt. Hun sad bare stille på båden. Hun har lært min brors tre gravhunde at kende. Vi har været ude at gå ved jernbanestationen, så hun kan høre annonceringen, vænne sig til lyde og møde folk. Vi har også besøgt mit arbejde på militært område. Hun charmerede alle :) og hun lod sig slet ikke bemærke af skyderiet. Hilsen Kaarina. Oona og Kira.

25.08.2009
Rashi

Rania

SMS: Hej allesammen. Er lige kommet hjem fra aftenskole. Min mor er træt, men hun er jo også en ældre kone :). Min træner siger at jeg bliver en rigtig god hund - hvad mener den tåbelige mand med det? Det er jeg jo !!  Min familie og jeg har det skønt :-) Jeg skal hilse fra dem. Knus Rashi

På lørdag d. 29.08.09 skal Rania deltage i sin første udstilling. Hun skal stille i kreds 3's uofficielle skue. Det bliver rigtigt spændende at se hvad hun siger til alle de hunde og mennesker hun skal præsenteres for på sådan en dag. Resultatet bliver selvfølgelig sat på hendes resultatside.

22.08.09 Så oprente dagene hvor alle hvalpene skulle rejse hjemmefra. Da vi var i sommerhus måtte Aura, hvalpene og jeg rejse hjem torsdag, for at gøre alt ting klart til alle hvalpekøberne kom i løbet af weekenden. Hvalpene tog rejsen i "stiv pote" så det var ingen sag. Hjemme skulle de lige finde ud af hvordan alt fungerede der. De havde ikke været hjemme i næsten 14 dage men kunne sagtens kende det hele. Det blev meget sent før jeg kom i seng den aften/nat for hvalpemapperne skulle laves færdig, et rum gøres klar til hvalpetest næste morgen og en seng gøres klar til Erja som kom fra Finland for at se hvalpetesten. Hun skulle bo her til søndag. Aura og hvalpene legede i haven og det skulle jeg jo også se på og tage nogle nye billeder af de fantastiske fire :-) Fredag morgen kørte Aura og jeg til Holbæk for at møde Erja som kom med toget. Vi nåede lige hjem og fik lavet kaffe da der kom flere hvalpekøbere som også skulle se hvalpetesten. Kl. 10.30 kom Eva som skulle være testleder så alting gik meget hurtigt. DKK's tatovør havde meddelt at han ville komme kl. 13.00 så vi skulle skynde os at komme i gang med at teste hvalpene. Det gik fantastisk godt. Vi startede med tæverne da alle køberne var til stede og skulle vælge når det var overstået. Hanhunden kom til sidst for han var jo ene så han var afsat :) Alle tæverne levede fuldt op til mine ønsker og forventninger. Jeg havde ønsket hvalpe med så lidt stres som muligt og det må man sige jeg fik. Ingen af hvalpene viste på noget tidspunkt i testen tegn på stres så testlederen var meget overrasket og glad på mine vegne. 
Da der var tre tæver var der selvfølgelig også tre familier som skulle vælge. Jeg havde hurtigt fundet ud af at man ikke havde samme ønsker til hvilken hund hver familie skulle have men kunne køberne selv se hvilken hvalp der bedst passede? Første og andenvælger fik hver en seddel hvorpå de skulle skrive favorithvalp på og så måtte jeg tage den derfra. Glad var jeg da jeg erfarede at de havde valgt præcis som jeg havde ønsket og ikke den samme hvalp. Tredievælgeren blev også glad for den hun helst ville have var den der var til bage så alt passede som fod i hose :-)
Knap var vi færdige før Ole stod klar til at chipmærke hvalpene uden for. Det var hurtigt overstået og ikke noget hvalpene lod sig mærke af. Kun Rashi syntes det var uretfærdigt at han skulle sidde stille lige netop på det tidspunkt men da han blev mærket reagerede han ikke. Typisk hanhund :) 

Fredag eftermiddag skulle alle hvalpene til dyrlægen for at blive undersøgt og vaccineret. De fik derfor endnu en køretur i bil. Erja kørte med for at hjælpe med at holde styr på flokken. Dyrlægen havde ingen bemærkninger til hvalpene ud over at de alle var store og fine. De fik hver et EU-pas hvor vaccinationerne blev indføjet og så gik det hjem igen for vi skulle alle sammen grille i haven til aften. Det var rigtigt hyggeligt. Hvalpekøberne gjorde alt klar og satte gang i grillen imens jeg fik de sidste ting skrevet ind i hvalpemappen og fik sat Hvalpetesten og købsaftale ind også. En familie kørte hjem efter maden men de to andre blev og son henholdsvis i telt og i min søns værelse. 

Lørdag og søndag rejste hvalpene så til deres nye hjem. Vi aftalte alle at jeg skulle fortsætte med at opdatere hvalpedagbogen selv om hvalpene var rejst for hvis alle hvalpekøbere skrev/ringede jævnligt så kunne de alle jo følge med i "De fantastiske fires" nye liv. Derfor er der flere afsnit herunder som er hilsner fra hvalpene i de nye hjem.
Det var forfærdeligt for både Aura og mig at de alle rejste og ikke en blev hos os. Vi havde knyttet os alt for meget til "de fantastiske 4" og Aura var slet ikke blevet træt af at være mor. Hvalpene har været væk fra hende i knap en uge nu og hun er ved at finde ud af at de altså ikke kommer igen. Søndag d. 16.08. var alle fire rejst og der var larmende tomt i hele huset. Aura småpeb flere gange om natten og da hun blev lukket ud om morgenen løb hun ud for at lede efter hvalpene i haven. Mandag aften rejste vi tilbage i sommerhuset og det var tydeligt at se at Aura havde håber hvalpene var der. Hun pep igen den første nat og ville ud at lede efter dem kl. 5.30 om morgenen. Aura havde så meget mælk at det løb fra hende selv om hun ikke havde sovet sammen med dem de sidste 14 dage og jeg syntes jeg havde sørget for at hun kom lidt ud at gå uden hvalpene flere gange om dagen. Hun malker bare så meget at 4 hvalpe ikke kan tømme hende og så er det hårdt når de rejser. 

Tirsdag opdagede vi til vores skræk at Aura var begyndt at bløde igen. Det var ikke normalt blodigt udflåd så der var ikke andet at gøre end at få fat i en dyrlæge. Hun havde livmoderbetændelse så nu er hun i behandling med både penicillin og sprøjter for det og så krydser vi alt hvad vi kan i håb om at hun bliver rask igen for vi vil meget gerne have endnu et kuld hvalpe på hende. Vi skal allerede nu forsøge at finde en egnet hanhund til Auras næste kuld for hun bør parres igen så snart hun kommer i løbetid igen for at hjælpe på helbredelse. Vi havde håbet hun skulle springe en løbetid over før næste kuld men vi tør ikke vente. Det bliver spændende at se hvem det bliver :)

And so came the day where all the puppies moved. When we where in our summerhouse Aura, the puppies and I had to go home Thursday, to prepare everything when all the puppy buyers came throughout the weekend. The puppies took the journey really well so that was no problem. Back home they all had to check everything. They hadn’t been home for 14 days but recognised everything easily. It became very late before I went to bed that evening/night because the puppies’ files had to be done, a room needed to be prepared for the puppytest the following morning and a bed needed to be prepared for Erja who came from Finland to witness the puppytest. She was going to stay until Sunday. Aura and the puppies where playing in the garden and that I have to watch too and take some new pictures of the “Fantastic 4” :-) Friday morning Aura and I headed to Holbæk to meet with Erja who arrived by train. We just came home and made some coffee when more puppy buyers came to watch the puppytest. At 10.30 Eva arrived who was going to be in charge of the test so everything went really fast. DKK’s tattoo guy had notified me that he’s arrive at 13.00 so we had to hurry up and get started with testing the puppies. It went amazingly well. We started with the females since all the buyers where present and had to pick one when we where done.
The male was last as he was the only one and thus already picked :) all the females lived fully up to my wishes and expectations. I had wished for puppies with as little stress as possible and that I got. None of the puppies showed any signs of stress at any time during the test so the testleader was very surprised and happy for me.
Since there where three females there where of course three families who had to choose. I quickly realised that people didn’t have the same wishes for which dog each family should have but where the buyers able to see which puppy fitted the best? First and second chooser each got a note on which they had to write their favourite pup and then I’d take it from there. I was happy when I saw they had picked exactly as I had wished and not the same puppy. Third shooser was happy too as the puppy she wanted the most was the one left so everything was perfect :-)
We had just finished when Ole was standing outside ready to chip the puppies. It was quickly done and not something the puppies took any notice of. Only Rashi found it to be unfair that he had to sit still at that very moment but when he was chipped he didn’t react. Typical male :)

Friday afternoon all the puppies where going to the vet to be examined and vaccinated.  So they got another trip by car. Erja came along to help keep track of the gang. The vet had no other remarks on the puppies other than that they where all big and well looking. They each got a EU-pass in which all the vaccinations where listed and then we all headed home where we where all going to grill in the garden that evening. It was really cosy. The puppybuyers prepared everything and started the grill while I added the last things in the puppies files and added the puppytest and the sales agreement as well. One family left after dinner but the remaining two stayed and slept in a tent and my sons bedroom.

  Saturday and Sunday the puppies moved to their new homes. We all agreed that I should continue to update the puppies diary even though the puppies had left because if all the buyers wrote/called often they could all keep track of the “Fantastic 4”’s new life. So the following chapters are all greetings from the puppies in their new homes.

It was terrible for both Aura and I that they all left and not one stayed with us. We had become too fond of the “Fantastic 4” and Aura was not at all tired of being a mum. The puppies have been away from her nearly a week now and she is starting to realise that they are not coming back. Sunday on August 16th all four had left and there was dead silent in the empty house. Aura whimpered several times during the night and when she was let out in the morning she ran around in the garden looking for the puppies. Monday evening we returned to our summerhouse and it was very clear that Aura had hoped the puppies where there. She whimpered again during the first night and wanted to get out to look for them at 05.30am. aura had so much milk it ran from her even though she hadn’t slept with them for the last 14 days and I thought I had made sure to take her out for a walk without the puppies several times a day. She just produces so much milk that 4 puppies can’t empty her and that makes it tough when they leave.

Tuesday we where horrified to discover that Aura had started bleeding again. It wasn’t normal blood so there was nothing else to do than to call a vet. She had an uterus infection so she is now undergoing treatment with both penicillin and injections and then we cross everything we can hoping she’ll recover because we’d really like another litter on her. We must now try to find a suitable hanhund to Aura for her next litter because she should be paired again as soon as she comes into heat again to help in healing. We had hoped to wait one year before the next litter but unfortunately we dare not wait. It will be interesting to see who the male will be.

20.08.09
Rashi
Mobil: Hej - Det går stadig rigtigt godt med Rashi. Han underholder os hele dagen og er en glad dreng. Preben får ikke lov til at sove når han kommer hjem fra natarbejde for Rashi er vågen og vil lege. Han er dygtig til at gå med ud for at besørge og han har kun tisset inde et par gange. 
I aften har vi været til træning for første gang. Det var noget af en oplevelse og han gjorde sig rigtigt bemærket. Der var en Islandsk fårehundehvalp på holdet som var noget aggressiv over for de andre hvalpe så ejeren vidste ikke helt om hun ville slippe den når Rashi var kommet. Han var jo lille :) Træneren mente godt det kunne gå og meget hurtigt var den islandske hund over Rashi så han kom helt ned at ligge. Han blev meget overrasket men da den senere kom tilbage var det Rashi der kom først fra start. Han blev så tosset på den og lagde den ned så han var helt fuld af hår i munden bagefter. Resten af den undervisningslektion kom den ikke nær Rashi mere. Det bliver spændende at se hvad den gør næste gang. Rashi finder sig i hvert fald ikke i at blive overfaldet. Det var en rigtig god aften og vi glæder os til næste uge hvor vi skal af sted igen. Han er en fantastisk hund! Hilsen Britta

Cellphone: Hello – Things are still going really well with Rashi. He entertains us everyday and is a happy boy. Preben is not allowed to sleep when he comes home from nightshift because Rashi is awake and wants to play. He’s really good to come along outside to do his duties and he has only peed indoors a couple of times.
This evening we went to training for the first time. It was some experience and he really made a notice of himself. The team included an Icelandic Sheepdog puppy who was a bit aggressive towards the other puppies so the owner wasn’t sure if she would set it free when Rashi arrived. He was small you know :) The coach thought it was ok and quickly the Icelandic dog was on top of Rashi forcing him to the ground. He got very surprised but when it later returned Rashi was the quicker one. He got so mad at it and pushed it to the ground so his mouth was full of hair afterwards. For the rest of that lesson it didn’t come near Rashi again. It’ll be exciting to see what it’ll do next time. Rashi will not put up with being attacked like that that’s for sure. It was a really nice evening and we’re looking forward to next week where we are going again. He’s an amazing dog! From Britta

20.08.09
Rashia
Mail: Hej Helle.- Her får du en opdatering af Rashia's vægt tirsdag: 5900 gr. Har ikke kunnet kontakte dig, da der var en eller anden, der havde undersøgt min oplader til pc'en med sine skarpe tænder (Rashia kan nå højere op end jeg troede). For at det ikke var nok, gik opladeren til mobilen også i stykker, og uden mobil eller internet kunne jeg ikke finde dit telefonnummer.
Aslak tager det meget alvorligt at passe og opdrage Rashia. Hun har fået alle de bløde kurve og tæpper, han ligger meget på mave og albuer for at snakke med hende, så nu er hans albue meget hævet igen, øv. Dyrlægen siger at det kan blive nødvendigt med operation, mødte hos dyrlægen med fastende hund til morgen, men vi slap med en ny omgang piller. Har næsten ikke sovet i nat af nervøsitet over, at han måske skulle i narkose. Nu håber vi bare, at der ikke er mere der går i stykker :-)
Rashia møder nye ting med nysgerrighed og gåpåmod og er ved at vænne sig til at sidde i det store bur bag i bilen. Hun sagde slet ingen ting, da vi kørte hjem fra dyrlægen. Jeg tog hende med derind, for så kunne de søde piger i modtagelsen lige lære hende, at det er hyggeligt at komme derind, og de kunne jo passe hende, imens jeg var inde med Aslak.
Nu skal vi bare lære hende, at cykler og knallerter ikke er så uhyggelige, selv om de kommer hurtigt imod hende. Jeg håber at vægten er ok, for jeg syntes at det er svært at få hende til at spise 200 gr. mad om dagen. Desuden vil hun ikke rigtigt spise noget ud over morgen og aften. Hun får selvfølgelig tilbudt mad, men nipper kun til det, og er ligeglad med, om det er tørt eller opblødt. Men det er vel ok med to større måltider og nogle (meget) små?
Knus Tine

Mail: Hello Helle. – Here’s an update of Rashia’s weight Tuesday: 5900grams. Haven’t been able to contact you, since someone, had investigated my charger for the computer with their sharp teeth (Rashia was able to reach much higher than I thought). As if that wasn’t enough, the charger for my cell-phone died too, and without cell-phone or internet I couldn’t find your phone number.
Aslak takes it very serious to watch and raise Rashia. She’s been given all the soft beds and blankets, he’s laying a lot on his stomach and elbows to chat with her, so now his elbow is very swollen again, darn. The vet says it might be necessary with an operation, showed up at the vet that morning with a dog that hadn’t ate, but we got off with another bunch of pills. Nearly haven’t slept tonight being too nervous that he might had to go into a anaesthesia. Now we’re just hoping, that nothing else brakes :-)
Rashia faces new things with curiosity and drive and is starting to get used to sitting in the big cage in the back of the car. She didn’t say anything, when we drove home from the vet. I took her inside at the vets, ‘cause then the sweet girls in the reception could teach her, that it is nice to be there, and they could watch her, while I was in consultation with Aslak. Now we just have to teach her, that bicycles and motorbikes aren’t that scary, even though they come fast towards her. I hope her weight is ok, because I think it’s hard to make her eat 200grams a day. Besides she doesn’t really wish to eat anything other than in the morning and evening. She is offered food of course, but only picks at it, and doesn’t care whether it’s dry or softened. But I suppose it’s ok with two larger meals and some (very)small ones?
Hugs Tina

19.08.09
Rania
Mail: Hej helle. Her kommer så en lille melding fra Rania's første dage hos os...
Turen hjem gik fint og vi kørte direkte ud på træningspladsen og lod hundene hilse en af gangen. Det gik fantastisk godt og Rania er nu et fuldbyrdet medlem af familien.
Den første nat var vi oppe en del gange men hun er god til at få tisset med det samme vi kommer ud. Hun har også lavet sit første søgearbejde og er rigtig god til det faktisk... men det vidste du jo godt, hi, hi...!
Vi var også lige oppe hos dyrlægen for at få hende skrevet ind og få en sundhedsbog. Der var kun rosende ord, men det var jo så ikke nogen overraskelse....
I går var vi til træning for første gang og det var en stor oplevelse for en lille hund... Vi var også oppe og hilse på mit arbejde men kun for en meget kort bemærkning.
I dag skal vi en tur op på torvet i byen, der er nemlig torvedag (ikke så mange mennesker som om lørdagen). Vi tager hende alene med, så hun også prøver at være afsted på egen hånd. Hun er meget glad for alle vores andre hunde og især Benji for han ligner lidt min mor og hun får da også lov til at ligge lige bag ham og sove...
Vi er meget glade for hende og det føles rigtigt godt at have købt hvalp hos dig.... Du får en "stur" 5'er af mig. Jeg er sikker på at Rania er en fantastisk hund og at hende og jeg får det fulde udbytte af hinanden...
Kærlig hilsen og knus
Rania & Mie.

Mail: Hello Helle. Here comes a little greeting from Rania’s first days with us…
The trip home went well and we drove directly to the training field and had the dogs greet her one by one. It went amazingly well and Rania is now a fully member of the family. We where up quite a lot the first night but she’s really good at peeing right when we comes outside. She also did her first searching job and is actually really good at it… but you already knew that, hi hi…!
We also went to the vet to get her registered and get her a health book. They only had praising words, but then again that was no surprise….
Yesterday we went to training for the first time and that was a big experience for a small dog… we also went to my work to say hello but only in a brief moment.
Today we’re going to the market in town, ‘cause there’s a market day (not as many people as Saturday). We’re bringing her alone, so she tries to be out on her own. She’s very fond of all our other dogs especially Benji because he looks a bit like her mother and she also gets to stay right behind him and sleep…
We’re very fond of her and it feels really good to have bought a puppy from you…. You get a big 5 from me. I’m sure Rania is an amazing dog and that we get the best from each other…
Love and hugs
Rania & Mie.

18.08.09
Rakira
Mail: Hej! Sent i aftes sendt mail igen fra Finland. Her er nogle billeder af Kira's første to dage. Oona, min gamle hund, er ikke så begejstret for Kira; hun har i 8 år været "den eneste prisesse", så hun er lidt jealou. Men det går væk, som tiden går. Kira har tilpasset sig godt. Hun spiser godt, "græder" ikke og går nysgerrigttil alting. Hun er ved at lære sit navn at kende og at forstå finsk :)
Jeg vil prøve at sende billeder hvor jeg er sammen med Kira (Erja siger du ønsker det). Men min husbond er væk i denne uge, så det er svært at få taget billede af mig selv. Der vil komme nogle "hvalpefans" for at se Kira senere på ugen, så vil jeg prøve at huske dem på at tage nogle billeder af os.
Og TAK !, for at jeg må få Kira! Vi er så glade for at have hende her :)
Forhåbenligt får du denne mail!
Farvel for denne gang. Kaarina, Oona og Kira.

Mail: Hei! Late night mail again from Finland. Here is some pictures of Kira's first two days Oona, my older dog, isn't yet so exeited about Kira; she has been 8 years "the one and only princess", so she's a little bit jealous. But it go away, when times go by. Kira is settling down just fine. She eates well, don't "cry" at all ja goes curious to every place. And she's starting to know her own name ja understanding finish:)
I'll try later on sending a picture were I'm with Kira (Erja says you want that). But my husband is away for this week, so it's difficult to take a picture by my self. But there will be some "puppyfans" coming over to see Kira later this week, so I 'll try to remember them to take a picture of us.
And THANK YOU for me having Kira! We are so happy having her here :)
Hopefully this time you get this mail!
Bye now this time. Kaarina. Oona and Kira

17.08.09
Rakira
Mail: Hei Helle. Everything is fine with Kira. She's courageous and beautyfull little girl :) I had tried to send some pictures. Ragards Kaarina, Oona ja Kira

Hej Helle. Alt går godt med Kira. Hun er en nysgerrig og smuk lille pige :) I har prøvet at sende nogle billeder. Hilsen Kaarina, Oona og Kira

17.08.09
Rashi
SMS: Rashi vægt: Søndag - 6475 gr., Mandag - 6550 gr. Rashi har ikke spist så meget lørdag og søndag. Han har haft alt for travlt med at gå på opdagelse. Han er bare så skøn. Meget kvik - og egen. 

Text message: Rashi’s weight: Sunday – 6475grams, Monday – 6550grams. Rashi haven’t been eating that much Saturday and Sunday. He’s been way to busy exploring. He’s just so wonderful. Very smart – and his own.

16.08.09
Rakira
SMS: Hi. In Finland now,flight was easy, Kira slept whole time, legs towards roof :). Luggage are in Denmark, come later. Kira is happy and kissing kaarina now.

Hej, Er i Finland nu, flyvetur gik let, "Kira" sov hele vejen med benene imod loftet i kassen :) Bagagen er stadig i Danmark, kommer senere. Kira er glad og kysser Kaarina nu. Erja

16.08.09
Rania
SMS: Hej Helle. Så er vi på træningspladsen så Rania kan se hvor hun skal i skole på tirsdag. Det er gået rigtigt godt med at møde vores andre hunde :) ski'godt :) hun er bare en skøn hund :) 1000 tak endnu en gang. 

Text message: Hello Helle. We’re now on the training field so Rania can see where she’s going to school on Tuesday. It’s been going really well meeting with our other dogs :) Real good :) She’s just a wonderful dog :) 1000 times thank you once again.

16.08.09
Rashi
SMS: Hej Helle. Det går fint her. Jeg har fuldtidsjob med Rashibørsten. Han har været ude i snor et par genge i dag. Vi har leget boldeleg. Han kommer fint med bolden til mig. Han har fundet lidt mad fra hans skål som jeg havde drysset på plænen. Skøn fyr :)

Text message: Hello Helle. Things are going well here. I’ve got a fulltime job with Rashi. He’s been outside on a leash today a couple of times. We’ve been playing with balls. He brings back the ball to me really nicely. He’s been finding some food from his bowl that I’ve been sprinkled on the lawn. Lovely guy :)

16.08.09
Rashia
Mail: Hej. Vil bare lige fortælle om vores tur hjem med Rashia. Hun peb og brokkede sig i de første ca. 15 min, og faldt derefter til ro og sov hele vejen til Esbjerg. Vi måtte vække hende for at holde pauser, og når vi skulle videre, gik hun selv ind i transportkassen igen.
Aslak var for vild, da de skulle hilse på hinanden, så Rashia blev noget forskrækket, så nu tror Aslak vist hun er lavet af porcelæn. De dutter snuder mange gange, men Aslak vil helst snakke med hende, når jeg bærer hende.
Rashia fik lov til at gå ind først, da vi kom hjem. Hun gik lige ind og tjekkede huset med Andreas lige efter hende, det er da ret sejt. Så blev Rashia væk! Vi ledte og ledte, kunne ikke finde hende og hun kom ikke når vi kaldte. Panikken begyndte at brede sig, indtil jeg fik øje på en lille sort hale, der stak ud af en sort mulepose ( i den stak sko og andet ud, hun skal lære ikke at bide i). Der lå Rashia og sov tungt :-) Det er altså noget værre noget, at lære små hunde, at være stille i en pose :-)
Vi har haft en rolig nat, Rashia lagde sig pænt til at sove uden at pibe, det var kun Aslak der var vrøvlet, fordi trappen var spærret.
Fortsættelse følger...       Knus fra Andreas, Jesper og Tine

SMS: Ha, ha. Jeg glemte at fortælle at øret kom op igen såsnart vi kom over i den jyske blæst :) knus

Mail: Hello. Just wanted to let you know about our trip home with Rashia. She whimpered and complained the first 15min. and then she calmed down and slept all the way to Esbjerg. We had to wake her up to take a break, and when we had to move on, she returned to her box on her own. Aslak was too rough, when they had to meet each other, so Rashia got a bit frightened, so it looks like Aslak now thinks she’s made out of porcelain. They touch each others noses a lot, but Aslak prefers to talk with her when I’m carrying her.
Rashia got to go inside first when we came home. She walked right in and checked the house with Andreas right after her, that’s pretty cool. Then Rashia disappeared! We looked and looked, couldn’t find her and she didn’t come when we called for her. Panic started to spread, until I noticed a small black tail, sticking out underneath a bag (in the pile of shoes and things, she has to learn not to bite in). there Rashia was sleeping tight :-) it’s a big deal, teaching a little dog, to be quiet in a bag :-)
We’ve had a quiet night, Rashia went to sleep without whimpering, only Aslak was a bit troubled, because the staircase was blocked.
To be continued… Hugs from Andreas, Jesper and Tine

Text message: Ha ha. I forgot to mention that the ear went right back up as soon as we reached the Jutlandian breeze :) Hugs

13.08.09

09.08.09 Så er det noget siden der er skrevet i hvalpedagbogen for vi har været på ferie i sommerhus på Sejerø. Vi kørte hjemmefra med de fantastiske fire i et hundebur i bagagerummet. Aura måtte tage til takke med pladsen foran ved mine ben. Hvalpene lagde sig hurtigt og sov så de opdagede slet ikke at de både kørte en halv time i bil og sejlede en time med færge. Først da vi var kørt fra borde opdagede de at vi var på vejen igen. En peb lidt men efter to minutters kørsel lagde den sig sammen med de øvrige og sov igen. Jeg tror de faldt i søvn så snart bilen var i bevægelse. I sommerhuset har de hygget sig og udforsket hele haven og under både udhus og under terrassen hvor de kravlede ind hver gang de ville sove. De har været gode til at gå uden for når de skal tisse men nogen gange når de kun terrassen og så lækker de en lille sø der :-) I haven har de masser af legetøj: bolde, reb, stofhandsker, tunnel, telt, en plade der er ophængt i snore så den er bevægelig, badekar med vand som de meget tit hopper i og graver løs på bunden eller samler bolde op af, og meget andet legetøj. De er rigtigt gode til at bære rundt på alting alle sammen og de laver også trække leg med hinanden. De har været ude at gå tur med snor og halsbånd flere gange nu og det går rigtigt godt selv om de ikke kan finde ud af hvad det er der sker når linen bliver stram. På stranden har de også undersøgt hver en sten og hver en tangplante de kunne finde. De har været i vandet men har ikke været så langt ude at de har svømmet. De er helt vilde med at komme med så nu tror de at de skal på tur hver gang vi går uden for lågen. 
Der har været gæster næsten hver dag og Andreas (vores barnebarn) har været med på ferie og har leget med dem hver dag. De næste dage skal de prøve at komme lidt ud en af gangen i snor så de kan få lov til at opleve lidt på egen hånd. På fredag bliver de hvalpetestet og senere på dagen kommer Ole og stikker en ID-chip ind i nakken på dem. Det bliver meget spændende at se hvordan de reagere på hvalpetesten. Lige nu virker de meget ens men det kan jo nå at ændre sig lidt til på fredag men de er i hvert fald friske og frække alle sammen.Now it has been a while since the puppies diary has been updated because we have been on vacation on Sejerø. We left home with the Fantastic 4 in a cage in the back of the car. Aura had to be thankful with the space in front by my legs. The puppies went to sleep fast and never noticed that they both drove in car for half an hour and then sailed for an hour. Not before we where off board again did they notice we where still on the road. One of them whimpered a little, but after two min. driving it went back to sleep next to the others. I think they went to sleep as soon as the car was moving. In the summerhouse they enjoyed them selves an investigated the entire garden and underneath the boathouse and under the porch where they crawled underneath whenever they wanted to sleep. They have been really good to go outside to pee, but some times they only make it to the porch and they leave a small pool there. :-) In the garden they have lots of toys: balls, ropes, gloves, a tunnel, a tent, a board hanging in ropes so it can move, a tub with water which they often jump into and start digging in the bottom or collect balls from and many other fun toys. They are all very good at carrying things around and they also play tug’o’war with each other. They have been walked with collar and leash many times now and it goes really well even though they don’t know what is going on when the leash tightens. On the beach they have also explored every stone and every bunch of seaweed they could find. They have been in the water, but not so far out they had to swim. They are crazy about coming along so now they think they’re going for a walk every time we go out the gate.

We have had visitors almost every day and Andreas (our grandchild) has been on vacation with us and have played with the puppies every day. The next couple of days they will be out one at a time on a leash so they can explore a little on their own. Friday they will be puppytested and later on the day, Ole will arrive and implant an ID-chip in their neck. It will be very interesting to see how they react to the poppytest. Right now they appear to be very similar, but that can still change until Friday. They are all very lively and cheeky though.

01.08.09

28.07.09

Så er der nye billeder på hvalpesiderne. There are new photoes on the puppies own pages

27.07.09 Tillykke til de fantastiske fire med deres 5 ugers fødselsdag. De er ved at være nogle rigtigt bisser. De er næsten ikke til at styre for de løber ind og ud af huset som det passer dem og de slæber rundt på fodtøj og alt hvad de ellers kan finde. I går stak de af med mine nøgler. Det var et hit at de fik fat i dem :) De har igen fået ormekur og der var gevinst så det var rigtigt godt de blev behandlet nu. I morgen skal de have klippet kløer for de river når de hopper op og det skal helst ikke gå ud over Aura når de vil til patterne. Der kommer også nye billeder på deres sider i morgen.

Congratulations to the Fantastic 4 on their five weeks birthday. They are getting tough the little ones. They are hard to control because they run in and out of the house as they please and they drag around shoes and anything they can find. Yesterday they ran away with my keys. It was a real hit getting their paws in them :) They have been treated for worms again and it appeared to be a good thing to do now. Tomorrow they will have their claws cut because they scratch when they jump up and it shouldn’t be taken out on Aura either when they wish to suck milk. There will be new pictures of them up tomorrow too.

20.07.09 Jubii!!, Vi er nu 4 uger gamle og vi elsker at lege i haven. Vi bider i alt hvad vi kan få fat på og bærer rundt på legetøjet. I går og i dag har vi haft besøg så vi får smagt på mange forskellige tæer og ben :) Underligt nok syntes folk slet ikke det er sjovt at vi kommer med tænderne først, så må vi bare bide lidt i vores mor eller i hinanden. Det er rigtigt sjovt og når vi knurrer, rusker og bider rigtigt hårdt kan vi nogen gange få vores modstander til at hyle op som om den var lige ved at dø. Vores mor prøver altid at komme til undsætning men hun er ikke selv for god. Hun bider også os i benene når vi bider i hende. Nogen gange overfalder vi hende i flok og så angriber vi fra alle sider på en gang. Så kan det nok være hun får travlt.Yay! We are now 4 weeks old and we love to play in the garden. We bite everything we can reach and run around with toys. Yesterday and today we had visits so we get to taste many different toes and legs :) Oddly enough people don't seem to find it funny when we show up with our teeth first, then we will just have to bite our mother or each other. It is really fun and when we growl, shake and bite real hard we can some times make our opponent scream as if it where dying. Our mother always tries to come to the rescue, but she is not better herself. She bites in our legs as well when we bite her. Some times we attack together from different sides. Then you will see her run.

18.07.09

Nu er fødekassen smidt ud og Aura's gamle seng er kommet ind på plads i stedet. Det betyder at "De fantastiske 4" er i løs vægt i hele køkkenet så man skal passe på tæer og bukseben for de bider i alt hvad de møder på deres vej :) Desværre får vi regnbyger for tiden så vi slæber de fantastiske 4 ud og ind flere gange om dagen. De elsker at komme ud og udforske lidt i naturen. De slås og leger med legetøj og der er ved at være godt gang i den når de er vågne. Det er dejligt at se at der sker noget nyt hver dag og at de er friske og spiser godt. Aura får lidt mere fritid nu hvor de ikke skal patte hele tiden. Hun nyder at lege med dem selv om det stadig foregår lidt forsigtigt. I morgen håber vi på lidt tørvejr for der kommer der besøg igen af hvalpekøbere og hvalpeklappere :) 

The birth-box has now been thrown out and Aura's old bed have replaced it. That means "the Fantastic 4" are loose all over the kitchen so you have to be careful with toes and pants because they bite in everything they meet on their way :) Unfortunately we have had a lot of showers (rain) lately so we drag the fantastic 4 in and out many times a day. They love to come outside and explore the nature. They fight and play with toys and there is a lot going on when they are awake. It is nice to see that something new is happening every day and they are lively and eat well. Aura is getting a lot more spare time now where they don't need milk all the time. She enjoys playing with them even though she is still being careful wih them. Tomorrow we are hoping for some sun since we will once again be visited by puppy buyers and puppy petters :)

12.07.09 I dag har "De fantastiske 4" haft besøg. Mie, Hans Ole, Britta, Preben, Uffe og Annelise kom på besøg. Hvalpene kom for første gang ud på græsset. Det var spændende at se om de turde gå rundt der i det nye element. De spiste først mad og så gik de lidt på opdagelse. Rashia var rundt mange steder. Hun er en kvik lille en som går meget på opdagelse allerede og hun er den der er mest sikker på benene. Måske fordi hun er den der vejer mindst og har mindst at slæbe rundt på :) Ranja spiste så meget at hun næsten ikke kunne bevæge sig rundt. Hun blev meget hurtigt træt og sad bare ned med sin tykke mave det meste af tiden. Da hvalpene havde sovet lidt inde i deres kasse og vi andre havde fået lidt kage og kaffe, kom de ud igen. Nu var der lidt mere gang i dem og de kom alle mere omkring. Det har været en rigtig god og hyggelig dag hvor hvalpene fik lov til at blive krammet og kælet for af en masse hænder. Fra nu af skal de have så mange besøg som muligt for nu begynder prægningen på andre end fra deres mor og de skal opleve lidt nyt hver dag. Vi håber der kommer besøg af hvalpekøbere og hundevenner igen næste søndag for der sker jo rigtigt meget på en uge. 

Today "the Fantastic 4" had a visit. Mie, Hans Ole, Britta, Preben, Uffe and Annelise came to visit. The puppies came outside on the grass for the first time. They had some dinner first and then they went exploring. Rashia went around in many places. She's a lively one who goes exploring a lot already and she is the one who is most secure on her legs. Maybe because she is the lightest and has least to carry around :) Ranja ate so much she could hardly move about. She became tired very soon and just sat around with her big stomach most of the time. After the puppies had slept a bit in their box and the rest of us had some cake and coffee, they came back out. Now they where a bit more awake and all of them walked around more. It has been a really nice and cozy day, where the puppies got to be hugged and petted by a lot of hands. From now on they will have as many visits as possible because now begins the characterizing from others than their mother and they should experience something new every day. We hope to have visits from buyers and canine friends again next sunday because a lot happens on one week.

10.07.09 I dag har hvalpene og Aura blevet behandlet mod indvoldsorm. 

Today all the puppies and Aura have been dewormed. 

07.07.09 I dag har hvalpene for første gang fået rigtigt mad. De fik lov til at slikke lidt i sig af en fælles tallerken. De var de meget glade for og de gik ivrigt til fadet :) Nye billeder på individuelle sider.

Today the pups have, for the first time, got some puppy food. They were so eager when they tried to eat :) New pic on individual pages.

06.07.09 Tillykke til R-kuldet, nu er de 2 uger gamle :) Det går hurtigt med hvalpenes udvikling. De har alle fået øjne og de er begyndt at gå lidt rundt i kassen. De forsøger også at lege og bider i hinanden og i hvad de kan få fat på. De er vokset godt og er nogle store basser. Varmen har været ulidelig så de har fået lidt vand tilbudt ved siden af modermælken for de er meget tørstige og har det frygteligt varmt. Det er skønt at de lover lidt dårligere vejr i en periode for det passer vist bedre til sådan nogle små sorte vapser. Næste weekend kommer der besøg fra nogle af hvalpenes nye ejere. Det bliver rigtigt spændende og vi glæder os meget til for første gang at vise vidunderne frem og mon ikke der er nogle der glæder sig til at komme og se dem live :) Der er nye billeder på hver af hvalpenes sider.

Congratulations to the R-litter, they are now 2 weeks old :) The puppies are evolving fast. They have all opened their eyes and started to walk around a little in their box. They are also trying to play and bite each other and what ever they can reach. They have grown a lot and become big bears. The heat has been unbearable so they have been offered a bit of water next to their milk because they are very thirsty and feeling very hot. It's nice that the news have been promising a little less good weather for a while because that seem to be better for such little black pups. Next weekend we will have a visit from some of the puppies new owners. It's going to be really exciting and we are looking forward to, for the first time, show the wonders and we assume that there is someone who is looking forward to come and see them live :) There are new pic on the pups individual page. 

01.07.09 Det går stadig rigtigt godt med Aura og hvalpene. Hvalpene vejer alle over 1 kilo nu og de er begyndt at små gø lidt og øver sig i at gå rundt i kassen. Det er svært at holde balancen når man både skal styre hoved og ben:) Man kan også se det ikke vare så længe før øjnene begynder at åbne sig. 

Aura and the puppies are still doing really well. All the puppies are weighing over 1 kg now and are beginning to bark a little and practicing in moving around in the box. It is hard to keep balance when they have to keep track of both head and legs :) You can also see it is not going to be long before their eyes starts to open.

29.06.09 TILLYKKE til R-kuldet som i dag er 1 uge gamle:) 

 CONGRATULATIONS to the R-litter who is 1 week old today:)

27.06.09 Aura og hvalpe trives rigtigt godt og hvalpene vokser meget. De er blevet lidt mere livlige nu selv om den meste tid går med at sove og spise. Det har været meget varmt den sidste tid, så de putter sig ikke så meget sammen, men ligger lidt spredt meget af tiden. Aura har det også varmt og vi lokker hende lidt ud nogle gange om dagen for at hun ikke skal ligge i den varme hele tiden. Hun er blevet meget frisk og glad nu. Hun har fået sin slanke skikkelse tilbage og er blevet mere livlig efter den store mave er kommet væk. Der er nye billeder i hvalpenes egne sider.

Aura and the puppies are doing really well and the puppies are growing a lot. They are a bit more active now, even though most of the time goes by sleeping and eating. It has been very hot the past few days, so they don't lie close to each other, but spred out most of the time. Aura is feeling very hot too and we try to lure her out a couple of times a day so she wont have to lay in the heat all the time. She has become very fit and happy. She has gained her slim figure again and become more lively after loosing the big stomach. The puppies have new pictures on their pages.

24.06.09 Hvalpene trives rigtigt godt og de tager godt på. Alle har taget fra 30 - 85 gram på. Der er ro i kassen og de har det varmt og godt. Aura har haft en del efterveer så hun skraber meget i kassen ind imellem. Hun har lidt svært ved at finde sig i at jeg ikke sidder ved siden af hende hele tiden. Aura er meget kælen og opmærksomhedskrævende så hun mener helt bestemt at vi skal være sammen om dette med at have hvalpe. 

The puppies are all really fine and they are growing well. All have gained from 30 to 85 grams.  Aura has had some after-pains as she scraped a lot in the box sometimes. She has little difficulty to accept that I do not sit beside her all the time. Aura is very social and demanding attention so she truly believe that we should be in this, to have puppies, together.

23.06.09

Hvalpene har fået deres individuelle sider.  R-kuld/R-litter. Now the puppies have their own pages. 

22.06.09

Det har været en meget lang dag for os her på kennel Belsique's. Aura var nu gået 6 døgn over tiden. Endelig kom fødslen rigtigt i gang, men det varede meget længe og Aura blev rigtigt godt træt inden hun var færdig. Det var nogle meget store hvalpe, fra 440 til 480 gram. Ialt fik hun 5 hvalpe. 3 tæver + 2 hanhunde, alle sorte. Desværre lå den sidste baglæns, posen var sprunget og Aura var meget træt, så hun kunne ikke presse den ud. Den måtte trækkes ud for at undgå et kejsersnit. Desværre var den død og sikkert derfor kunne Aura ikke selv få den ud. Heldigvis er de 4 rigtigt friske og ser flotte ud, så vi glæder os over at det er godt overstået og vil nyde at have de små i de næste 8 uger :) Der kommer billeder på siden i morgen. Nu skal vi have en god nats søvn først :)

It has been a very long day for us here at kennel Belsique's. Aura had now been 6 days overdue. Finally the birth really kicked in, but it took very long and Aura got really exhausted before she was done. The puppies where really big, from 440 to 480 gram. She got 5 puppies in total. 3 bitches + 2 males, all black. Unfortunately the last male was backwards, the bag had bursted and Aura was really tired, so she couldn't press it out. It had to be pulled out to prevent surgery. Unfortunately it was dead and that was propably the reason Aura couldn't get it out on her own. Luckily the 4 of them are really fit and look beautiful, so we are happy it is all over and will enjoy having the little ones for the next 8 weeks :) Pictures will be up on the site tomorrow. Now we will all have a good nights sleep first :)

22.06.09 Endelig er der kommet gang i fødslen. Aura har foreløbig født to tæver så nu er det spændende at se hvor mange flere der kommer :)

Finally she is giving birth. So far Aura has given birth to two females so now it is exciting to see how many more will come.

21.06.09 Nu ser det endelig ud til at fødslen er i gang. Opblokningen har været i gang hele dagen. Aura går og graver i sin fødekasse og i haven når hun kan komme til det. Veerne tager til og tiden i mellem dem bliver kortere. Hendes temperatur var faldet i morges, hvilket betyder at hun bør føde inden for dette døgn.
Vi håber :)

Now it finally looks like the labour is on. The upblocking has been going on all day. Aura is digging in her birth box and in the garden when she gets the chance. The contractions increase and the time between them gets shorter. Her temperature had fallen this morning, which means she should give birth within this day.
We are hoping :)

18.06.09

Nu må der altså snart gerne ske noget - ventetiden kan være lang når man har veer!! - 

Hope my pups will come soon - the wait can be long when you are in labour!

16.06.09      Vi venter stadig :) - We are still waiting :)
15.06.09


Det har været en rolig nat hvor Aura har sovet godt i sin yndlingsstilling. 

It has been a quiet night where Aura has slept well in her favorite position.

14.06.09


Lidt bred over ryggen og jeg viser gerne min flotte mave frem. 
A bit wide of the back and I like to show my beautiful belly.

Det er nu tydeligt at mærke på Aura at fødslen er snart forestående. Hun har næsten ikke spist de sidste to dage og hun følger mig tæt. Vil helst ikke længere end 2 meter fra mig. Hun tjekker sin fødekasse hver gang vi er i nærheden af den. Hun vejer nu 26.5 kg. D.v.s. hun har taget godt 5.5 kg på ialt.

It is now easy to feel on Aura that the birth is soon forthcoming. She has hardly eaten the last two days and she follows me closely. Will preferably no longer than 2 meters from me. She checks her birth box every time we are near it. She now weighs 26.5 kg. It means She has taken approx. 5.5 kg in total.

11.06.09

Ventetiden kan være lang når maven bliver ved at vokse. Nu er der kun 5-7 dage tilbage og Aura er meget tyk og har taget godt på. Hvalpene sparker meget og der er løbet mælk ned i patterne på hende.

Waiting times can be long when the stomach keeps growing. Now there are only 5-7 days back and Aura is very thick and has gained a lot of weight. The puppies are kicking a lot and there are lots of milk in the tits of her.

7.06.09

        

Så er fødekassen klar og vi venter bare på de små skal komme. Der er nu kun ca. 9 dage tilbage. 

Now the birth box is ready and we just have to wait for the pups. We only have to wait for ca. 9 days. 

6.06.09 Nu er det tydeligt at mærke hvalpene sparker. Aura er godt tyk nu. Det bliver spændende at se hvor mange små hvalpe der er i hende.

Now it is easy to feel the kicking puppies. Aura is a very thick now. It will be interesting to see how many little puppies are in her.

2.06.09

Aura er ved at være noget besværet af at være gravid. Hun puster i varmen og bliver tykkere og tykkere. Hun spiser lidt bedre nu men kun små portioner af gangen. 

Aura is starting to be very troubled of being pregnant. She breathes heavy in the heat and becomes thicker and thicker. She eats a little better now but only small portions at a time.

21.05.09 I dag har Aura igen haft besøg. Denne gang af en sød familie fra Jylland. Aura nød at der kom nogen som gav hende hele opmærksomheden og gerne ville kæle hende. Vi er rigtigt glade for at folk vil komme og se hende inden hvalpene kommer så vi kan se hinanden lidt an og finde ud af om det er en hvalp fra os man er interesseret i at købe. 

Today Aura has been visited again. This time, by a sweet family from Jutland. Aura enjoyed that someone came and gave her the entire attention and wanted to cuddle her. We are really excited that people will come and see her before the puppies come so we can learn each other a little and find out whether it is a puppy from us they are interested in purchasing.

19.05.09 Nu er det meget tydeligt at Auras bug er forstørret. Hun se i det hele taget bredere ud selv om hun fortsat ikke er nem at få til at spise.

Now it's very clear that Aura's belly is magnified. She looks a whole lot broader, all though she is still not easy to get to eat

12.05.09 Aura er svær at få til at spise. Hendes appetit er totalt forandret. Hun plejer at hurtigt at spise alt sin mad og nu kan man næsten ikke få hende til at spise noget. Hun sover det meste af dagen og hun følger os som en skygge rundt i både hus og have. Hun er meget kontaktkrævende. Hun kan sidde meget længe foran os og bare kikke bedende på os.

Aura is hard to get to eat. Her appetite has totally changed. She tends to quickly eat all her food and now we can barely get her to eat anything. She sleeps most of the day, and she follows us as a shadow around the house and garden. She is demanding a lot of contact. She can sit very long in front of us and just look begging to us.

04.05.09 I dag er det tydeligt at mærke at der er ved at ske noget med Aura. Hendes bug svulmer og årene i lysken er hævede. Hun virker mere træt end hun plejer og hviler sig meget. Hun hænger på os så snart der byder sig en lejlighed.

Today it is clear that something is about to happen with Aura. Her belly is swelling and the veins in the groin are swollen. She seems more tired than usual and she is resting a lot. She sticks to us as soon as an opportunity shows.

03.05.09 I dag har der været en familie på besøg for at se på Aura. Hun nød virkelig at det var hende det hele drejede sig om. Det bliver spændende at se om der bliver en lille hvalp til dem.

Today, there has been a family visitting to see Aura. She really enjoyed that it was all about her the whole time. It will be interesting to see whether there is a small puppy to them.

14.04.09 Aura er i dag til aften blevet parret for første gang. Da hverken Orion eller Aura har prøvet det før var vi spændte på hvordan det ville gå. Vores bekymring blev gjort til skamme da de hurtigt fandt ud af hvad det hele drejede sig om.

Aura has this evening been mated for the first time. Since neither Orion or Aura have tried it before, we were excited to see how it would go. Our concern was to shame as they soon found out what it was all about.

 

 

 

 

 

 

 

x