Målsætning :


Vores mål med avlen har været at bibeholde de gode sider af den Belgiske hyrdehund og forsøge at avlsforbedre hvad angår både den fysiske og psykiske sundhed. Samtidigt har vi  forsøgt at bevare racens eksteriørmæssige type.

Derfor har vi kun avlet på forældredyr der har gode hofter (hofteleds-dysplasi =HD ) og godt resultat for albueleds-artrose ( AA, for hunde født efter 1/1-2000 ). Vi er efter 2006 desuden begyndt at få hundene øjenlyst for arvelige sygdomme og kunne ikke forestille os at avle på hunde med en arvelig øjensygdom. Vi har tidligere oplevet at avle hunde der har fået den arvelige for for epilepsi, hvilket vi er blevet meget opmærksomme på. Derfor har vi i flere år ikke avlet hvalpe men derimod holdt øje med udviklingen og fundet en ny tæve hvor vi ikke har kunnet registrere epilepsi på familien. Samtidig skulle hun også opfylde vores krav til en arbejdsom og frimodig hund som kan fungere i familien og på træningspladsen.

Vores avlstæve(r) mental-beskrives før parring og udstilles på en FCI anerkendt udstilling.

Det er vores mål at alle hundene er frimodige, arbejdsivrige og omgængelige så de både kan være gode familiehunde og en god ledsager på træningspladsen.

Alle hvalpe hvalpe-testes når de er 7 uger og hvalpekøberne kan derefter i samarbejde med os, udvælge den hvalp der mentalt passer bedst til ejerens brug og ønsker.

Hvalpene registreres i Dansk Kennel Klub ( DKK ) og sælges med en DKK stamtavle og SBH 's købsaftale med speciel garanti for HD/AA, kryptorchisme og avls diskvalificerende fejl. Alle hvalpe er chipmærkede og behandlet 3 gange for indvoldsorm. Til alle hvalpe medfølger en mappe indeholdende relevante oplysninger om racen, en sæk foder, fodervejledning og hvalpetest. Der kan være krav til køber om evt. avl, træning og udstilling. Da vi lægger stor vægt på racens psykiske og fysiske sundhed, stilles der krav om HD/AA fotografering, øjenlysning og mentalbeskrivelse på alle hvalpe i 1-2 års alderen. Til dette indbetales et despositum som udbetales når kravene er opfyldt, dvs. når hvalpen har gennemgået de aftalte undersøgelser. Vi er meget interesserede i at bevare kontakten til vores hvalpekøbere og jævnligt få tilbagemeldinger om hvordan det går og ikke mindst om der er problemer og sygdomme som vi skal tage hensyn til i vores fremtidige avl. 

Alle vores hvalpe bliver født inde i huset og vokser op inde med adgang til have eller gårdsplads. Hvalpene går sammen med moderen til de rejser til deres nye hjem. De vil blive socialiseret grundigt og møde mange mennesker og vi vil vende dem til at gå med halsbånd og blive ført i line.

Our Goal is to retain the good sides of the Belgian Sheep Dog 
and try to improve the stock regarding both the physical
and the mental healthiness. At the same time we seek to 
preserve the exterior type of the race.

Therefore we only breed on parental animals who are free from 
hip joint dysplasia HD and elbow joint arthrosis
( AA for dogs born after 1/1-2000)

All breeding bitches are mental-tested before mating and are 
exhibited at a FCI Approved exhibition.

It is our goal ,that all the dogs are frank, eager to work and 
sociable so they can become good familydogs and good 
companions on the training grounds.

All Pups are tested when they are 7 weeks and the buyers of 
the pups can choose the pup which is best suited to Her
and His needs and wishes .

The Pups are registered in Dansk Kennel Klub DKK and are 
sold with a DKK pedigree and SBH´s special sales
agreement with a special guarantee against HD/AA, chryptochismus 
and other breeding disqualifying errors.

All pups are chipped and treated for intestinal worms. For every 
pup we give a charteque including all relevant information about race, 
feeding instructions and puptests. There might be requirements to 
the buyer as to. Breeding, training and exhibition.

As we press great importance to the mental and physical 
healthcondition of the race, there will be demanded a HD/AA 
photography and a mental test on all pups around the age of 1-2 years.

All our pups are born indoors and grow up with access to the 
garden or courtyard. The pups are kept together with the mother and 
other grown up dogs until they leave for their new homes.

 

 

Home.