F.C.I. standart for Welsh Corgi Cardigan

Helhedsindtryk:

Robust, hårdfør, rørig og udholdende. Lang i forhold til højden med en ræveagtig hale ansat i kroppens forlængelse.

 

Karakteristiske træk:

Årvågen, aktiv og intelligent.

Temperament:

Årvågen, intelligent, stabil. Ikke sky eller aggressiv.

 

Hoved:

Hovedet ræveagtigt i form og udseende. Skallen bred og flad mellem ørerne, hvor den er let hvælvet. Moderat stop. Næsepartiets længde i forhold til skallen er som 3 til 5. Det aftager noget i bredden ud mod næsen, som er let fremstående og på ingen måde stump. Underkæben renskåret og kraftig uden at være fremstående. Næsen sort.

 

Øjne:

Middelstore og klare med et venligt og vågent, men vagtsomt udtryk. De er ret bredt placeret og har tydeligt markerede øjenkroge. De foretrækkes mørke, eller svarende til pelsens farve, med mørke øjenkanter.

 

Ører:

Opretstående, ret store i forhold til hundens størrelse. Let afrundede i spidsen, moderat brede ved basis og ansat med omkring 9 cm afstand. De bæres således, at spidsen ligger lidt uden for en linie fra næsen gennem øjets centrum, og de er ansat godt bagud, så de kan lægges fladt ned langs halsen.

 

Bid:

Kraftige tænder med saksebid, dvs. at de øverste fortænder tæt overlapper de underste og er placeret vinkelret på  kæberne.

 

Hals:

Muskuløs, veludviklet, passende til hundens bygning og godt indpasset i de skråtliggende skuldre.

 

Forpart:

Skuldrene velplacerede og danner en vinkel på ca. 90º med overarmen. de er muskuløse, og albuerne er godt sluttede. Benstammen er kraftig helt ned til poterne. Benene er korte, men kroppen holdt godt fri af jorden. Underarmen er let buet for at følge brystets runding. Poterne let udaddrejede.

 

Kropstykke:

Brystet moderat bredt med fremtrædende brystben. Kroppen er temmelig lang og stærk med dyb brystkasse, godt hvælvede ribben og klart markeret talje. Overlinien lige.

 

Bagpart:

Kraftig, velvinklet og lige med muskuløse over- og underlår. Kraftig benstamme helt ned til poterne. Benene er korte. I stand er haserne stillet lodret, set såvel bagfra som fra siden.

 

Poter:

Runde, godt sluttede, temmelig store og med kraftige trædepuder.

 

Hale:

Som en rævehale, ansat i rygliniens forlængelse og moderat lang (skal nå næsten eller helt til jorden). I stand bæres den lavt, men må løftes noget under bevægelse, dog ikke krøllet op over ryggen.

 

Bevægelse:

Fri og aktiv med god albuetilslutning, hverken løs eller bunden. Forbenene føres godt fremefter uden at løftes for meget, i harmoni med fraskubbet fra bagbensaktionen.

 

Pels:

Kort eller middellang og af struktur. Vejrbestandig, med god underuld. Lige pelshår foretrækkes.

 

Farve:

Enhver farve, med eller uden hvide aftegninger, men hvidt må ikke være dominerende.

Størrelse:

Ideel skulderhøjde 30 cm. Vægten skal svare til størrelsen med harmoni i helheden som det væsentlige.

 

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter skal betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

 

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

 

Standarden godkendt ved FCI´s generalforsamling.

Jerusalem den 23.-24. juni 1987.

 

Oversættelsen godkendt af DKK´s Standardkomite.

Marts 1988